Samfunnsansvar (CSR)

Vi tror at en utmerket virksomhet handler ikke bare om økonomi, men også om ansvar og etiske valg. JM Band ble grunnlagt med en helhetlig og karma-basert tilnærming til virksomhet, som vi streber etter å opprettholde selv når organisasjonen vokser og solidifiserer mange prosesser. Det krever en aktiv innsats for å holde fast ved kjerneverdier når produksjonsvolumet øker, og nye ansatte blir med.

Hos JM Band har vi i årevis arbeidet for å sikre bærekraftig drift og skape verdi både for samfunnet og våre kunder. Her er noen av initiativene som gjør oss stolte:

 1. Inkluderende arbeidskultur (CSR)
  Hos JM Band tror vi på en mangfoldig arbeidsplass der alle føler seg velkomne, respektert og verdsatt. Vi forstår at hver enkelt bringer med seg unike perspektiver og evner som beriker våre felles mål.
 2. Resirkulering av emballasje siden 2014 (CSR)
  I en verden med økende miljøbekymringer har resirkulering av emballasje blitt et sentralt fokus for oss. Siden 2014 har vi resirkulert emballasje vi mottar fra våre leverandører, en praksis som gagner miljøet og underbygger vårt engasjement for bærekraft.
 3. CO2-Reduksjon i leverandørvalg (CSR)
  Vårt ansvar strekker seg utover våre egne operasjoner. Vi velger leverandører som deler vår visjon om bærekraftighet og aktivt arbeider med å redusere sitt CO2-fotavtrykk. Dette sikrer at hele vår leveransekjede beveger seg mot en mer bærekraftig fremtid.

I tillegg til disse initiativene har etikk, miljø og veldedighet alltid vært grunnsteinene i vår virksomhet:

Etikk: Vi overvåker nøye opprinnelsen til våre produkter og de råmaterialene vi bruker. Vi besøker jevnlig våre leverandører for å sikre gode arbeidsforhold, og vi nøler ikke med å søke alternative kilder når våre standarder ikke oppfylles.

Miljø: Beskyttelse av miljøet er et strategisk fokus i våre operasjoner. I tillegg til resirkulering av emballasje, bruker vi miljøvennlig blekk i våre trykkprosesser og bruker termoenergi i tørkeprosessen. Våre fasiliteter er drevet av solenergi. Vi lanserer kontinuerlig produktlinjer som er nedbrytbare eller laget av resirkulerte materialer.

JM Band er et eldre selskap i den ikke-miljøvennlige trykkeribransjen, men vi er godt på vei til å bevege oss i riktig retning!

Veldedighet: Vi har en lang historie med å støtte veldedige formål, spesielt de som bekjemper sykdommer, støtter funksjonshemmede eller barn i nød, og responderer på naturkatastrofer.

Historie og handel: Vår reise begynte med Velcro®-striper og tok en spennende vending mot kontrollarmbånd. Vi opererer som grossist gjennom vår nettbutikk.

Vi er forpliktet til å fortsette vår reise mot økt bærekraft og samfunnsmessig påvirkning, og vi inviterer deg til å være en del av denne visjonen.

 1. Bekjempelse av moderne slaveri (CSR)
  Hos JM Band tror vi på å drive virksomhet med integritet, ansvarlighet og dyp respekt for menneskerettigheter. Vi er faste i vår forpliktelse til å bekjempe moderne slaveri i alle former og er proaktive for å sikre etiske praksiser i hele vår leveransekjede.

Vårt løfte er å opprettholde høye etiske standarder i alle aspekter av vår virksomhet. Vi er dedikert til å sikre at våre produkter er ansvarlig kilde og vi står imot enhver form for moderne slaveri i vår leveransekjede. Vi tror at etisk virksomhet er ikke bare en juridisk forpliktelse, men en moralsk nødvendighet, og vi er forpliktet til å gjøre en positiv innvirkning i verden.